Интернет сайт с адрес: http://www.versusbg.com се притежава и управлява от “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕРСУС 13” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 200685875, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Лозенец, ул. ”Могилата” № 17, ет. 3, ап. 15, наричан тук и по-долу МЦ ВЕРСУС 13, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент 2016/679 на Съвета и ЕП и свързаната правна уредба.
 
Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира за начина, по който се обработват Вашите лични данни, както и за Вашите права. МЦ ВЕРСУС 13 запазва правото си да променя Политиката за поверителност по всяко време, за което ще Ви информира по подходящ начин.

МЦ ВЕРСУС 13 не обработва лични данни на лица под 18 години, без съгласието на техните родители или законни представители. В случай, че сте лице на възраст под 18 години, моля да не ползвате този сайт.

МЦ ВЕРСУС 13 се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на сайта. Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания. МЦ ВЕРСУС 13 използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани – да се свърже с Вас и да отговори на конкретните Ви запитвания или да ви предоставя актуална информация.

Сигурността на сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване,  проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица.
 
Лични данни, които обработваме
За да използвате този сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация. Събираме от Вас лична информация само когато ни я предоставите доброволно – например при попълване на формата за контакт на сайта или когато се абонирате за получаването по електронна поща на актуални новини за нашите медицински услуги. Личната информация може да включва данните Ви за контакт, като например име, пощенски адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща и др.

Начините за събиране на лична информация, които МЦ ВЕРСУС 13 използва са както следва: 
форма за контакт, чрез която се обслужват Вашите запитвания направени на този сайт; 
форма за регистрация за получаване на инфо бюлетин и други маркетингови комуникации;
телефонен номер;
електронна поща. 

МЦ ВЕРСУС 13 използва данните Ви само за целите, за които се събират. При обработката на Вашите запитвания и когато използвате нашите услуги, ние понякога използваме подизпълнители, които получават само необходимите за случая данни.

Предоставените от Вас данни се използват за следните цели: 
за идентификация на Вашите запитвания, подадени чрез формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти; 
за изпращане на информация към Вас относно актуални предложения на МЦ ВЕРСУС 13, в случай че сте се абонирали за получаване на инфо  бюлетин от МЦ ВЕРСУС 13;
за идентификация при провеждане на игри и онлайн кампании на МЦ ВЕРСУС 13.

В случай, че сте се съгласили да получавате инфо бюлетин от МЦ ВЕРСУС 13, ние използваме Вашата електронна поща, за да Ви изпращаме периодично информация за нашите актуални предложения за услуги, промоции, игри, кампании и друга любопитна информация.

На интернет сайта на МЦ ВЕРСУС 13 се публикуват съобщения за игри, промоции, анкети и кампании, в които имате право да участвате, както и препратки към такива активности (например във Facebook). МЦ ВЕРСУС 13 използва предоставената от Вас информация само в случаите, които сте се съгласили да участвате в тези активности, за да осъществим контакт с Вас.

Събраната информация се обработва от МЦ ВЕРСУС 13 единствено с цел предоставяне на избрани от Вас услуги и осъществяване на връзка с Вас. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите лични данни, ние се задължаваме да ги унищожим, освен в случаите, в които е налице друг определен от закона срок за тяхното съхранение.
 
Вашите права
В случай, че сте предоставили Ваши лични данни на МЦ ВЕРСУС 13 чрез този сайт, Вие разполагате със следните възможности по всяко време: 
право на достъп до личните Ви данни, обработвани от МЦ ВЕРСУС 13; 
право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на инфо бюлетин  и други маркетингови комуникации и др.;
право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

В случай, че желаете да упражните правото си на достъп, коригиране или отказ от получаване на инфо бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на електронно съобщение на office@versusbg.com или на място в МЦ Версус.

Употреба на „бисквитки“ (cookies)
Когато посещавате нашата интернет страница, ние събираме обобщена информация за Вас чрез използване на бисквитки.  Бисквитките (Cookies)  са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на МЦ Версус 13 ЕООД да подобрява сайта, така че той да съдържа максимално полезна информация за Вас, когато го посещавате. Чрез бисквитките ние Ви предоставяме персонализирана информация, която е достъпна само за Вас. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез бисквитките на сайта МЦ ВЕРСУС 13 не Ви идентифицира като личност. 

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме Вашето съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.
 
Сайтът на МЦ ВЕРСУС 13 използва следните бисквитки:
– Бисквитка за уеб трафик – представляват масив от данни включващ IP адрес, операционна система, тип браузер, разделителна способност на екрана и референтна връзка ако е използвана такава;

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. В случай, че желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към инструкциите (настройките) за ползване на Вашия интернет браузър.

МЦ ВЕРСУС 13 не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Google Analytics
Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. (“Google”).  Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките позволяват тематизация и персонализация на съдържанието чрез изготвяне на доклади и анализ на активността Ви при посещение на сайта. 

Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес) се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва.  Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

Социални мрежи
 Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. МЦ ВЕРСУС 13 не отговаря за защитата на личните Ви при приемането на общите условия на такъв род социални мрежи. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Приставки/Plugins 
Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните приставки:
– facebook_like_button.

Facebook 
Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: https://developers.facebook.com/products/social-plugins/. 

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.
 
Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:  https://www.facebook.com/policies. В случай, че не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта на МЦ ВЕРСУС 13.

Instagram

Сайтът използва Social Plugins на микро-блог услугата Instagram, която се поддържа от Instagram LLC („Instagram“). Тази приставка се разпознава по логото на Instagram. Списъкът и вида на Instagram for Business може да видите тук: https://help.instagram.com/307876842935851/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=835763516568404

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Instagram приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Instagram и съдържанието на приставката ще бъде предадено директно от Instagram към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Instagram приставки, Instagram получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Instagram.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Instagram в САЩ. Ако сте вписан във Instagram, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Instagram профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Instagram“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Instagram и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Instagram профил и видима за Вашите контакти в Instagram.

Контакти за въпроси
В случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси, моля свържете се с нас по някой от следните начини:
– Обадете се на: + 359 878 55 55 71;
– Пишете на: office@versusbg.com.