Важно съобщение във връзка с епидемологичната обстановка