Лазерен център Versus търси да наеме на постоянен трудов договор Рехабилитатор, Кинезитерапевт, Медицински козметик или Студенти по Медицина (след III-ти курс) за работа с модерна медицинска лазерна апаратура от най-висок клас за лазерна епилация.
 
Предложението ни към Вас:
1. Трудов договор за длъжността (признава се стаж по специалността), съобразно българското законодателство.
2. Работа в млад, ведър и енергичен екип.
3. Възможност за бонуси и допълнително възнаграждение.
4. Пълно или нормирано (минимум 105 работни часа месечно) работно време, от понеделник до неделя (с минимум 2 почивни дни на седмица), по предварително изготвен график за месеца.
5. Работното време за месеца се изчислява на принципа на сумарното отчитане, при 5, 6 или 8-часов работен ден (според предварителното договаряне).
•  Работното време на центъра е от 8:30 до 19:00 в делничните дни и от 9:30 до 18:00 през уикенда. Работните смени са, както следва:
• 1-ва смяна от 8:30 до 15:00;
• 2-ра смяна от 14:00 до 19:00 и от 13:00 до 19:00;
• целодневна.
• Работните смени през уикенда са задължителни (има поне 2 пълни почивни уикенда за месеца) и не е възможно работните дни да са само от понеделник до петък.
6. Задължително обучение за работа с медицинска лазерна апаратура при нас.
7. Заплащане:
• За периода на обучение се изплаща месечно възнаграждение.
• Посоченото заплащане е брутно, както следва:
         – 2000 лв. при 8-часов (пълно работно време);
         – 1400 лв. при 6-часов работен ден;
         – 1100 лв. при 5-часов работен ден.
 
Изисквания:
1 . Завършено висше образование по специалността.
2. Кандидатите с опит в работата с лазерна апаратура ще са с предимство. Необходимо е да бъде посочен вида на лазерната апаратура, с която имате опит да работите и годините практика;
3. Свободно владеене на английски език е предимство. Владеенето на втори език е предимство.
 
Личностни изисквания към кандидатите:
1. Комуникативност и позитивно отношение;
2. Умения за работа в екип и любезно отношение с пациентите;
3. Отговорност и инициативност.
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ:
1. Автобиография – с подробна информация за изпълняваните задължения на предишните работни позиции.
2. Мотивационно писмо – на български език.