Причината е, е че тази светлина най-добре се абсорбира от косъма и най-добре го загрява до температурата, нужна за унищожаване на косъма. Само NdYag лазерите проникват с 1 мм по-надълбоко, но косъма не може така добре да абсорбира енергията им, така че те по-скоро целят да достигнат до самата луковица и да я унищожат. Докато александритният нагрява целия косъм по дължината му и той унищожава луковицата като я нагрява до висока температура. Това обяснява и използването на високи работни параметри при използването на NdYag лазерите и ниски работни стойности при александритните лазери.