Това е индивидуално за всеки човек. Причината за това е начинът на растеж на космите – те никога не растат всички наведнъж!